Generator wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


8. Oś priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2:
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Użytkownicy, którzy rejestrowali się do działania 8.1 lub 8.2 POIG we wcześniejszych konkursach, mogą logować się używając tych samych loginów i haseł.

Nowi przedsiębiorcy, ubiegający się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG muszą zarejestrować się w bazie danych. W tym celu proszę o naciśnięcie przycisku „Rejestracja” w lewym menu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól proszę nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie proszę kliknąć link znajdujący się w wiadomości przesłanej na wskazany przez Państwa adres e-mail.

W trakcie ponownej wizyty w Generatorze wystarczy nacisnąć przycisk „Logowanie” w lewym menu. Następnie należy wprowadzić login i hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.